Zadnje mjerenje
23. 8. 2017. u 07:00h
Temperatura: 8,5 °C
Min. dnevna temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019,0 hPa
Vlažnost zraka: 74,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,0 m/s, N
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
9. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 34,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
10. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 19,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
10. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 36,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
10. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 28,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
11. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 17,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
11. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 36,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
12. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 18,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
12. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 25,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
13. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 15,6 °C
Količina padalina: 3,7 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
14. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
14. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 25,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
15. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
16. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 15,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
16. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 28,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
17. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
17. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
17. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 21,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 21,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
20. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 19,0 °C
Količina padalina: 2,6 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 15,4 °C
Količina padalina: 15,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
21. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 14,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
21. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
21. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
22. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 13,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
22. 8. 2017. u 14:00h

Temperatura: 23,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
22. 8. 2017. u 21:00h

Temperatura: 16,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
23. 8. 2017. u 07:00h

Temperatura: 8,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana