Zadnje mjerenje
24. 2. 2018. u 07:00h
Temperatura: 1,2 °C
Min. dnevna temperatura: 0,7 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013,4 hPa
Vlažnost zraka: 90,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,0 m/s, N
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
12. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 5,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
13. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 8,7 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
13. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 0,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
14. 2. 2018. u 06:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
14. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
14. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
14. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 1,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
15. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
15. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
15. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: -2,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1025 hPa
16. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -6,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
16. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 0,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
17. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
17. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
17. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
18. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 7,3 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
19. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -1,2 °C
Količina padalina: 17,3 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
19. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 2,3 °C
Količina padalina: 5,8 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
19. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: -1,6 °C
Količina padalina: 3,5 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
20. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: 1,0 °C
Količina padalina: 6,0 mm
Tlak zraka: 1008 hPa
20. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1006 hPa
21. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: -2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
21. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 1,5 °C
Količina padalina: 3,5 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
21. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
22. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
22. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
23. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: 0,7 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
23. 2. 2018. u 14:00h

Temperatura: 4,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
23. 2. 2018. u 21:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1012 hPa
24. 2. 2018. u 07:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana