Zadnje mjerenje
16. 12. 2018. u 21:00h
Temperatura: -7,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019,8 hPa
Vlažnost zraka: 84,0 %
Brzina i smjer vjetra: 1,2 m/s, S
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
25. 11. 2018. u 07:00h

Temperatura: 6,3 °C
Količina padalina: 9,3 mm
Tlak zraka: 1012 hPa
25. 11. 2018. u 14:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 10,0 mm
Tlak zraka: 1008 hPa
26. 11. 2018. u 07:00h

Temperatura: 8,0 °C
Količina padalina: 78,0 mm
Tlak zraka: 997 hPa
26. 11. 2018. u 21:00h

Temperatura: 6,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1002 hPa
27. 11. 2018. u 07:00h

Temperatura: 4,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1005 hPa
28. 11. 2018. u 07:00h

Temperatura: 0,0 °C
Količina padalina: 3,3 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
28. 11. 2018. u 14:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
29. 11. 2018. u 07:00h

Temperatura: 0,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1028 hPa
1. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
1. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 4,7 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
2. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
3. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: 2,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
4. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: 3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
5. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 13,3 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
5. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 8,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1028 hPa
6. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -4,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1025 hPa
7. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -3,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
7. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 6,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
8. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: 1,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1011 hPa
9. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -0,2 °C
Količina padalina: 10,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
10. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 8,8 mm
Tlak zraka: 1011 hPa
10. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 4,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
11. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,3 °C
Količina padalina: 4,3 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
12. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -6,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1022 hPa
12. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: 3,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1021 hPa
12. 12. 2018. u 21:00h

Temperatura: -2,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1021 hPa
13. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -4,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
14. 12. 2018. u 14:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 7,2 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
15. 12. 2018. u 07:00h

Temperatura: -3,5 °C
Tlak zraka: 1016 hPa
16. 12. 2018. u 21:00h

Temperatura: -7,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana