Zadnje mjerenje
29. 6. 2017. u 07:00h
Temperatura: 22,6 °C
Min. dnevna temperatura: 16,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1006,4 hPa
Vlažnost zraka: 58,0 %
Brzina i smjer vjetra: 3,2 m/s, SSW
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
19. 6. 2017. u 21:00h

Temperatura: 21,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
20. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 15,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 15,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
21. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 16,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
21. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
21. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
21. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
22. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 17,0 °C
Količina padalina: 1,4 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
22. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 28,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
22. 6. 2017. u 21:00h

Temperatura: 22,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
23. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 18,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
23. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
23. 6. 2017. u 21:00h

Temperatura: 22,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
24. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 20,0 °C
Količina padalina: 10,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
24. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
24. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
25. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 19,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
25. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 32,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
26. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 21,4 °C
Količina padalina: 4,8 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
26. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 21,4 °C
Količina padalina: 4,8 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
26. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 21,4 °C
Količina padalina: 4,8 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
26. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 26,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
26. 6. 2017. u 21:00h

Temperatura: 21,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
27. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 17,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
27. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
27. 6. 2017. u 21:00h

Temperatura: 21,2 °C
Količina padalina: 5,6 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
28. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 16,5 °C
Količina padalina: 5,6 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
28. 6. 2017. u 14:00h

Temperatura: 30,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 10017 hPa
29. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 22,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1006 hPa
29. 6. 2017. u 07:00h

Temperatura: 22,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1006 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana