Zadnje mjerenje
17. 6. 2018. u 07:00h
Temperatura: 16,4 °C
Min. dnevna temperatura: 15,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013,0 hPa
Vlažnost zraka: 94,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,0 m/s, N
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
26. 5. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
26. 5. 2018. u 21:00h

Temperatura: 17,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
27. 5. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
27. 5. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
28. 5. 2018. u 07:00h

Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 11,2 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
28. 5. 2018. u 21:00h

Temperatura: 18,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
29. 5. 2018. u 14:00h

Temperatura: 26,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
29. 5. 2018. u 21:00h

Temperatura: 19,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
30. 5. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
30. 5. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
1. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
1. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 19,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
3. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,2 °C
Količina padalina: 10,2 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
4. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,0 °C
Količina padalina: 14,6 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
4. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
6. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
7. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 12,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
7. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 23,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
8. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 21,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
9. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 7,2 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
10. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 26,0 °C
Količina padalina: 6,2 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
11. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 28,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
12. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 22,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
12. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 23,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1007 hPa
13. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 23,0 °C
Količina padalina: 18,4 mm
Tlak zraka: 1006 hPa
13. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 17,3 °C
Količina padalina: 18,5 mm
Tlak zraka: 1007 hPa
14. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 16,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
15. 6. 2018. u 14:00h

Temperatura: 17,2 °C
Tlak zraka: 1100 hPa
15. 6. 2018. u 21:00h

Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 0,2 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
17. 6. 2018. u 07:00h

Temperatura: 16,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana