Zadnje mjerenje
29. 4. 2017. u 21:00h
Temperatura: 3,4 °C
Količina padalina: 34,0 mm
Tlak zraka: 1019,3 hPa
Vlažnost zraka: 91,0 %
Brzina i smjer vjetra: 1,6 m/s, NW
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
14. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,8 °C
Količina padalina: 6,4 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
15. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 8,5 °C
Količina padalina: 4,5 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
15. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 4,5 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
16. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 9,8 °C
Količina padalina: 3,7 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
17. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,5 °C
Količina padalina: 2,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
17. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,5 °C
Količina padalina: 2,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
17. 4. 2017. u 14:00h

Temperatura: 11,2 °C
Količina padalina: 3,2 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
18. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
18. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
19. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 5,3 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
19. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 2,0 °C
Količina padalina: 6,5 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
20. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,4 °C
Količina padalina: 1,4 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,4 °C
Količina padalina: 1,4 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
21. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 1,6 °C
Količina padalina: 2,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
21. 4. 2017. u 14:00h

Temperatura: 3,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
22. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
22. 4. 2017. u 14:00h

Temperatura: 12,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
22. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 6,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
24. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
24. 4. 2017. u 14:00h

Temperatura: 15,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
25. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
25. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 9,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
26. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
27. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
27. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 13,7 °C
Količina padalina: 9,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
28. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
28. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
29. 4. 2017. u 07:00h

Temperatura: 3,6 °C
Količina padalina: 38,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
29. 4. 2017. u 21:00h

Temperatura: 3,4 °C
Količina padalina: 34,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana