Zadnje mjerenje
20. 4. 2018. u 21:00h
Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023,6 hPa
Vlažnost zraka: 45,0 %
Brzina i smjer vjetra: 1,4 m/s, NNE
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
2. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 2,0 °C
Količina padalina: 2,4 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
3. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 3,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
3. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 18,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
4. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 5,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
4. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 18,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
5. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 6,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
5. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 6,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
6. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 8,4 °C
Količina padalina: 18,4 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
7. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 4,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
8. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 4,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
9. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
9. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 21,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
9. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 11,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
10. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 8,3 °C
Količina padalina: 4,5 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
11. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 5,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
11. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 19,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
13. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 22,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
13. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 12,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
14. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 17,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
15. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 9,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
16. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 20,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
16. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 14,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
17. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
17. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 12,0 °C
Količina padalina: 3,5 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
18. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 12,6 °C
Količina padalina: 11,4 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
19. 4. 2018. u 07:00h

Temperatura: 11,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
19. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 22,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
19. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 13,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
20. 4. 2018. u 14:00h

Temperatura: 23,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
20. 4. 2018. u 21:00h

Temperatura: 16,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1024 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana