Zadnje mjerenje
22. 10. 2018. u 21:00h
Temperatura: 8,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023,5 hPa
Vlažnost zraka: 90,0 %
Brzina i smjer vjetra: 1,2 m/s, NE
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
30. 9. 2018. u 21:00h

Temperatura: 9,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
1. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 1,7 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
1. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 20,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
2. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 11,2 °C
Količina padalina: 6,5 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
3. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 16,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
4. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 4,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
4. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 17,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
5. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 3,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
6. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 9,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
8. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 9,7 °C
Količina padalina: 0,3 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
8. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 18,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
9. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 22,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
9. 10. 2018. u 21:00h

Temperatura: 12,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
10. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
10. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 17,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
11. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
12. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 6,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
13. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 6,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1027 hPa
14. 10. 2018. u 21:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
15. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 19,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
15. 10. 2018. u 21:00h

Temperatura: 12,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1022 hPa
16. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 21,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
17. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 8,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
17. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 21,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,4 °C
Količina padalina: 7,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
19. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
19. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 19,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
20. 10. 2018. u 07:00h

Temperatura: 8,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
20. 10. 2018. u 14:00h

Temperatura: 19,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
22. 10. 2018. u 21:00h

Temperatura: 8,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1024 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana