Zadnje mjerenje
14. 12. 2017. u 14:00h
Temperatura: 8,2 °C
Max. dnevna temperatura: 8,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009,0 hPa
Vlažnost zraka: 68,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,7 m/s, NW
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
30. 11. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,5 °C
Količina padalina: 13,6 mm
Tlak zraka: 999 hPa
30. 11. 2017. u 21:00h

Temperatura: 2,4 °C
Količina padalina: 18,6 mm
Tlak zraka: 1006 hPa
1. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,4 °C
Količina padalina: 14,5 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
1. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 3,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
1. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
3. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -2,3 °C
Količina padalina: 17,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
3. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 1,2 °C
Količina padalina: 11,2 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
4. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -1,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
4. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 3,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
4. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: -3,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
5. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1033 hPa
5. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -2,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1033 hPa
5. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1033 hPa
6. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -3,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1033 hPa
6. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: -3,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
7. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -6,4 °C
Tlak zraka: 1029 hPa
8. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: -2,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
8. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 8,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
8. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 5,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
9. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,0 °C
Količina padalina: 3,2 mm
Tlak zraka: 1007 hPa
11. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1007 hPa
11. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
12. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 12,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
12. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 13,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
12. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 10,3 °C
Količina padalina: 1,5 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
13. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,0 °C
Količina padalina: 4,6 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
13. 12. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,0 °C
Količina padalina: 4,6 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
13. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 4,3 °C
Količina padalina: 16,4 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
13. 12. 2017. u 21:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 16,4 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
14. 12. 2017. u 14:00h

Temperatura: 8,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana