Zadnje mjerenje
28. 3. 2017. u 07:00h
Temperatura: -1,0 °C
Min. dnevna temperatura: -1,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1025,5 hPa
Vlažnost zraka: 79,0 %
Brzina i smjer vjetra: 1,0 m/s, SE
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
17. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 3,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
17. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 3,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
17. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 17,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
17. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 6,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
18. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 10,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
19. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 18,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
20. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
20. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
20. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 12,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
21. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
21. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
21. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 12,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
22. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
22. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
22. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 12,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
23. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 8,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
23. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
23. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 13,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
24. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
24. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
25. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
25. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 18,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
26. 3. 2017. u 08:00h

Temperatura: 6,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
26. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 8,0 °C
Količina padalina: 4,3 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
27. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
27. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: 2,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
27. 3. 2017. u 14:00h

Temperatura: 10,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1025 hPa
27. 3. 2017. u 21:00h

Temperatura: 4,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
28. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
28. 3. 2017. u 07:00h

Temperatura: -1,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana