Zadnje mjerenje
14. 8. 2018. u 07:00h
Temperatura: 16,8 °C
Min. dnevna temperatura: 15,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013,6 hPa
Vlažnost zraka: 76,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,0 m/s, N
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
16. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,5 °C
Količina padalina: 4,5 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
16. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,0 °C
Količina padalina: 2,4 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
17. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,2 °C
Količina padalina: 10,8 mm
Tlak zraka: 1099 hPa
18. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 14,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
19. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 15,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
19. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 26,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
21. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 29,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
22. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 18,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
23. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 21,0 °C
Količina padalina: 6,7 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
24. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 16,5 °C
Količina padalina: 22,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
24. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 25,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
25. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 26,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
26. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 15,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
26. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
27. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 23,3 °C
Količina padalina: 0,3 mm
Tlak zraka: 1013 hPa
28. 7. 2018. u 07:00h

Temperatura: 15,0 °C
Količina padalina: 12,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
29. 7. 2018. u 14:00h

Temperatura: 24,2 °C
Količina padalina: 6,2 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
31. 7. 2018. u 13:00h

Temperatura: 27,3 °C
Količina padalina: 16,2 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
2. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 26,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
4. 8. 2018. u 07:00h

Temperatura: 18,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1015 hPa
4. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
5. 8. 2018. u 07:00h

Temperatura: 17,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
7. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 29,3 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
8. 8. 2018. u 07:00h

Temperatura: 16,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1016 hPa
10. 8. 2018. u 07:00h

Temperatura: 17,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
10. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 30,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1018 hPa
11. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 27,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
12. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 28,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
13. 8. 2018. u 14:00h

Temperatura: 28,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
14. 8. 2018. u 07:00h

Temperatura: 16,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana