Zadnje mjerenje
23. 10. 2017. u 21:00h
Temperatura: 5,3 °C
Količina padalina: 5,2 mm
Tlak zraka: 1009,5 hPa
Vlažnost zraka: 86,0 %
Brzina i smjer vjetra: 0,8 m/s, W
 
     
 
Izmjereni podaci o vremenu u Novom Travniku
 
10. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
11. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 8,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
11. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 17,6 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
12. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 6,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1023 hPa
12. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 12,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
13. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
13. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 18,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
14. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,5 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
14. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
14. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 9,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
15. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 4,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
15. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 11,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
16. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1029 hPa
16. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 19,7 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1027 hPa
16. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 12,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
17. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
17. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1026 hPa
18. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 7,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
18. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,4 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
19. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 3,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1020 hPa
19. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 22,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1017 hPa
20. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 20,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
20. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 21,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
21. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 4,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
21. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 4,8 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
21. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 20,0 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1019 hPa
22. 10. 2017. u 14:00h

Temperatura: 17,2 °C
Količina padalina: 0,0 mm
Tlak zraka: 1014 hPa
23. 10. 2017. u 07:00h

Temperatura: 5,0 °C
Količina padalina: 8,5 mm
Tlak zraka: 1009 hPa
23. 10. 2017. u 21:00h

Temperatura: 5,3 °C
Količina padalina: 5,2 mm
Tlak zraka: 1010 hPa
 
Srednja vrijednost temperature za 7 dana
 
Ukupna količina padalina za 7 dana